martes, 7 de febrero de 2017

Seminarios de Gestión emocional para mujeres. Un acercamiento desde la Psicología Feminista/Emakumeentzako kudeaketa emozionaleko mintegiak. Hurbilketa bat, psikologia feminista oinarritzat hartuta.


“No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas.”

Mary Wollstonecraft Esta propuesta de formación sobre la gestión emocional surge del análisis en la trayectoria  de la Asociación Mujeres Con Voz en su trabajo en  procesos formativos, las demandas de las mujeres que participan en los mismos y las aportaciones  teóricas de la Asociación Mujeres de Colores. 


Tiene como objetivo principal facilitar el proceso de empoderamiento de las mujeres independientemente de sus conocimientos previos sobre los procesos de empoderamiento,  su lugar de origen y  su nivel académico. 


Desde el enfoque de la psicología feminista,  y con una mirada global y diversa, queremos llegar a todas las mujeres que quieran trabajar por la mejora de su bienestar emocional y su autodeterminación como sujetas dueñas de sus propias vidas.


Planteamos  una  formación  anual  continua para favorecer un proceso de empoderamiento colectivo,  paralelamente con la adquisición de poder propio para cada una de las participantes.


La sororidad será la clave en este recorrido por algunos de los temas relevantes que nos ocupan, de manera particular, como mujeres.

ContenidosMódulo I. 18 de febrero.

La salud emocional para las mujeres. Malestares por mandatos de género. • La angustia, el estrés, la ansiedad, la depresión en las mujeres; causas y efectos diferentes para las mujeres.
 • Duelo migratorio como  causa de estrés y ansiedad.
 • Saber decir que no.
 • La toma de decisiones en las mujeres.Módulo II. 4 de marzo.

Vínculos afectivos. Mejorar las relaciones practicando la asertividad. • Relaciones sanas Vs relaciones insanas.
 • Diferencias  entre vínculos sanos y vínculos tóxicos.
 • Componentes y características de un “Buen amor”.
 • Comenzando  contigo: “Un buen amor contigo misma”

Módulo III. 25 de marzo.

Empoderamiento sexual.


 • Placer, deseo, erótica  en las mujeres
 • Qué nos gusta y qué no nos gusta a las mujeres.
 • “No es No” también en las relaciones sexuales.
 • El clítoris y el orgasmo: grandes desconocidos.

Módulo IV. 8 de abril.

Empoderamiento económico.


 • Dificultades de la  relación  económica de las mujeres con el dinero y el patrimonio.
 • Gestión del dinero en el ámbito laboral y  personal.
 • Dificultades en la gestión de las remesas. Necesidades personales y ajenas.
 • La importancia de la independencia económica en las mujeres para su empoderamiento emocional.Módulo V. 6 de mayo.

El cuerpo de las mujeres como territorio de control. Mindfulness. • Estética patriarcal. Qué es y cómo actúa en las mujeres.
 • Violencia simbólica en los cuerpos de las mujeres. Consecuencias para la salud: anorexia, bulimia, pregorexia, y demás trastornos de la alimentación.
 • Escucha  corporal para evitar las  somatizaciones emocionales de la violencia simbólica.
 • Práctica de Mindfulness.

Módulo VI. 3 de junio.

La risa como recurso para la vida. Taller experiencial. • La alegría y el optimismo; cómo activarlas y legitimarlas en cada una de nosotras.
 • Sentimientos que empoderan, que activan y que posibilitan el cambio hacia la alegría.
 • Ventajas de la risa y herramientas para potenciarla.
 • Prácticas cotidianas de la risa en nuestro día a día.

 Dónde: Martikoena 16, 1º piso (Escuela de Empoderamiento de mujeres de Getxo).

Metro Algorta.

HORARIO: Días sábados. De 10:30 A 14:30 horas.

Puedes asistir a todas las sesiones (recomendable) o a aquellas que elijas.

Dinamizadora: Miriam Herbón.

Servicio de guardería bajo demanda para facilitar la conciliación.

Inscripciones y/o solicitud de guardería: contacto@mujeresconvoz.com o por Whatsapp al 663611002. 


“Ez dut nahi emakumeek gizonen gainean boterea izatea, beren buruaren gainean baizik”.
Mary Wollstonecraft 
 

Emozioen kudeaketari buruzko prestakuntza-proposamen honek zenbait sorburu ditu: Mujeres con Voz elkarteak prestakuntza-prozesuetako lanean egin duen ibilbidearen analisia, prozesu horietan parte hartzen duten emakumeen eskaerak eta Mujeres de Colores elkartearen ekarpen teorikoak.
Helburu nagusia emakumeak ahalduntzeko prozesua bideratzea da, euren sorterria, ahalduntzeko prozesuei buruz aldez aurretik dakitena eta daukaten ikasketa-maila edozein izanik ere.
Psikologia feministaren ikuspuntutik, eta begirada globala eta askotarikoa izanik, euren ongizate emozionala izateko eta euren bizitzaren jabe bakarra izateko autodeterminazioa hobetzeko lan egin nahi duten emakume guztiengana heldu nahi dugu.
Urte osoko prestakuntza jarraitua planteatzen dugu, ahalduntze prozesu kolektibo bat mesedetzeko, parte hartzaileetako bakoitzarentzat botere propioa eskuratzearekin batera.
Ahizpatasuna edo sororitatea izango da ibilbide honetako klabea, emakume garen aldetik egokitzen zaizkigun gai garrantzitsuenetako batzuengatik.
 
 
Edukiak

I. modulua. Otsailaren 18an.
Emakumeen osasun emozionala. Genero-aginteen karizko ondoezak.


 • Emakumeen larritasuna, estresa, herstura eta depresioa; kariak eta ondore ezberdinak emakumeengan.
 • Migratzailearen dolua, estresaren eta hersturaren iturburu.
 • Ezetz esaten jakitea.
 • Emakumeek erabakiak hartzea.   

 II. Modulua: martxoaren 4an.
Lotura afektiboak. Harremanak hobetzea, asertibitatea landuz.


 • Harreman onuragarriak eta harreman kaltegarriak.
 • Lotura onuragarrien eta lotura toxikoen arteko aldeak.
 • “Maitasun Onaren” osagaiak eta ezaugarriak.   
 • Norberaren buruarekin hasi: “Maitasun ona zeure buruarekin”

III. Modulua: martxoaren 25ean.
Ahalduntze sexuala.


 • Emakumeen plazera, desira eta erotika.
 • Emakumeoi zer gustatzen zaigun eta zer gustatzen ez zaigun.
 • “Ezetza ezetza da” sexu-harremanetan ere bai.
 • Klitoria eta orgasmoa: ezezagun handiak.


IV. Modulua: apirilaren 8an.
Ahalduntze ekonomikoa.


 • Emakumeek diruarekin eta ondarearekin duten harreman ekonomikoaren zailtasunak.
 • Diruaren kudeaketa lan-arloan eta arlo pertsonalean.
 • Erremesak kudeatzeko zailtasunak. Norberaren eta besteren beharrizanak.
 • Emakumeen burujabetasun ekonomikoaren garrantzia, haien ahalduntze emozionalari dagokionez.


V. modulua. Maiatzaren 6an.
Emakumeen gorputza, kontrol-lurralde. Mindfulnessa.


 • Estetika patriarkala. Zer den eta zer eragin duen emakumeengan.
 • Biolentzia sinbolikoa emakumeen gorputzetan. Ondorioak osasunean: anorexia, bulimia, pregorexia, eta elikaduraren alorreko gainerako nahasmenduak.
 • Gorputza entzutea biolentzia sinbolikoaren somatizazio emozionalak saihesteko.
 • Mindfulnessa praktikatzea.


VI. Modulua. Ekainaren 3an.
Irria bizitzaren baliabide gisa. Esperientzia-tailerra.


 • Alaitasuna eta baikortasuna; nola abiarazi eta egiaztatu gutariko bakoitzean.
 • Alaitasuna lortzeko aldaketa ahalduntzen, aktibatzen eta ahalbidetzen duten sentimenduak.
 • Irriaren abantailak eta bultzatzeko tresnak.
 • Gure eguneroko bizitzan irri egiteko praktikak.
Non: Martikoena 16ko 1. solairuan (Getxoko Emakumeen Jabekuntza Eskola).
Algortako metroa.
ORDUTEGIA: Larunbatetan. 10:30etik 14:30era
Saio guztietara (gomendatzen dugu) edo batzuetara etor zaitezke.
Dinamizatzailea: Miriam Herbón.
Eskaera egonez gero haurtzaindegi zerbitzua egongo da.
Izena emateko edota haurtzaindegi eskaera egiteko: contacto@mujeresconvoz.com edo Whatsappez, 663611002 zenbakian.
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario